PLATOS Collquium

IN DUTCH

In september 1998 is door een tiental partijen een overeenkomst ondertekend dat de samenwerking tussen deze partijen op het gebied van modelontwikkeling regelde. Daarmee was het Platform Toedelings- en Simulatiemodellen (PLATOS) een feit. Met PLATOS kreeg de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten op het gebied van modellen een belangrijke impuls. Het Platos Collquium is een jaarlijks terugkerend evenement.

Meer info over het PLATOS COLLQUIUM: https://platos-colloquium.org/