Voorfinancierings- & Garantiefonds (VGF)


Het Voorfinancierings- & Garantiefonds biedt financiële zekerheid aan organisatoren van internationale meerdaagse congressen.

Voorfinanciering

Via de voorfinancieringsregeling kunnen congresorganisatoren een kosteloze en renteloze lening aanvragen; een soort subsidieregeling voor congressen. De hoogte van de lening is gemaximeerd op € 90.000.

Deze regeling is bedoeld ter financiering van de opstartkosten waar u als organisator van een congres al in een vroeg stadium mee te maken krijgt. Geld dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om de eerste aanbetalingen te doen voor de accommodatie of voor het ontwikkelen van de congreswebsite.

Garantie

De garantstellingsregeling voorziet in een congres- of evenementenverzekering die grote financiële zekerheid biedt, tegen een minimale financiële bijdrage. De hoogte van het te verzekeren bedrag, de garantie, is gemaximeerd op € 90.000.

Deze regeling is bedoeld om een eventueel verlies af te dekken dat ontstaan is door tegenvallende deelnemersaantallen. Door het verstrekken van een garantie, probeert het fonds te waarborgen dat het congres doorgang kan hebben.

Het fonds

Het Voorfinancierings- & Garantiefonds (VGF) is een stimuleringsfonds dat al ruim 25 jaar bestaat en is een initiatief van het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).