Contact +31 (0)15 278 4915

Follow Us

Top
Image Alt

Platos Colloquim 2023

  /  Platos Colloquim 2023

Platos Colloquim 2023

Momenteel wordt er veel gesproken over brede welvaart, ook binnen het vakgebied mobiliteit, omdat mobiliteit een belangrijke voorwaarde voor die welvaart is. Eigenlijk gaat het breder, want welvaart heeft nog een economische klank, maar het gaat ook om het welzijn van mensen. Dus om alles wat bijdraagt tot een goed en gezond leven. Mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van mensen. Het stelt hen in staat om de voor hen belangrijke bestemmingen te bereiken en daar hun activiteiten uit te voeren. Ook het transport van goederen levert een substantiële bijdrage aan het welzijn van mensen. Mobiliteit en transport hebben echter ook hun negatieve kanten: verkeersonveiligheid, geluidsoverlast, milieuvervuiling en klimaatverandering.

Van oudsher was het mobiliteitsbeleid vooral gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersmodellen speelden een belangrijke rol om het effect op bereikbaarheid, luchtkwaliteit, geluid, etc. in beeld te brengen. Echter, als we dit omdraaien en uitgaan van te behalen doelen met betrekking tot klimaat, woningbouw, etc., wat betekent dat voor het mobiliteitssysteem en onze verkeersmodellen? Als we daarom een bredere afweging willen maken, is het zaak dat ook de verkeersmodellen daar op inspelen. Maar hoe gaan we dat doen en welke ontwikkelingen zijn nodig om o.a. ruimtegebruik, veiligheid, verstedelijking en klimaat te integreren? En kunnen we modellen gebruiken om te voorspellen of we gestelde beleidsdoelen op deze terreinen gaan halen?

Kortom, genoeg stof om over na te denken en over te praten tijdens het 22e PLATOS modellencolloquium!